Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Població (2017) 135
Superfície (km2) 13,48
Altitud (m) 560
Longitud (º) 1,077075
Latitud (º) 41,501531

En xifres

Omells de na Gaia, els

Codi
251543
Comarca
Urgell
Població
127
Superfície
13,48
Densitat
9,4
Altitud
560

Superfície (km²)

Municipi
13,48
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
9,4
Comarca
64,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
69
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
58
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
127
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
6
Comarca
5.704
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
88
Comarca
24.335
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
24
Comarca
5.845
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
1.563
Catalunya
256.427

Població

Municipi
127
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
2
Comarca
2.889
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
49
Comarca
12.785
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
13
Comarca
2.731
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
577
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
69
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
2.815
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
39
Comarca
11.550
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
11
Comarca
3.114
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
986
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
58
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
119
Comarca
26.795
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
3
Comarca
2.645
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
5
Comarca
8.007
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
127
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
124
Comarca
30.097
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
7.350
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
127
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
69
Comarca
14.966
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
0
Comarca
4.016
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
69
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
55
Comarca
15.131
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
3.334
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
58
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
1
Comarca
743
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
6
Comarca
738
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
7
Comarca
1.481
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
10
Comarca
6.320
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
50
Comarca
80,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
164
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
165
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
0
Comarca
329
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
207
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
214
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
1
Comarca
421
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
114
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
1
Comarca
140
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
88
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
1
Comarca
228
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
529
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
437
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
112
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
417
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
529
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-22
Comarca
416
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-17,39
Comarca
1,22
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-12,65
Comarca
-1,39
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-4,74
Comarca
2,62
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
143
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
123
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
131
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
87
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
144
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
61
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
52
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
10
Comarca
204
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
364
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
21,5
Comarca
16,3
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
31,4
Comarca
33,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
19
Comarca
23,9
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
28,1
Comarca
26,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
115
Comarca
24.832
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
63,5
Comarca
56,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
117
Comarca
24.696
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,5
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
78,6
Comarca
69,4
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
117
Comarca
24.882
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
30
Comarca
9.260
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
25
Comarca
7.070
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
55
Comarca
16.330
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
60
Comarca
17.085
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
290
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
3.370
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
680
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
6.275
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
10.620
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
685
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
290
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
385
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.860
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
3.225
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
2.960
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
3.500
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
3.200
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
960
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
10.620
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
5
Comarca
1.277
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
47
Comarca
8.806
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
746,37
Comarca
904,57
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
21
Comarca
3.836
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
18
Comarca
3.796
Catalunya
783.019

Total

Municipi
39
Comarca
7.632
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
170,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
218,4
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1
Comarca
105,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,2
Comarca
990,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
123,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
4,5
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
0,2
Comarca
647,9
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
4,2
Comarca
961,7
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
4,5
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
60
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
121
Comarca
1.993
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
_
Comarca
4.444
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
181
Comarca
20.194
Catalunya
3.863.381

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
102,1
Comarca
91,3
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
251
Comarca
30.847
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
15.127
Comarca
35.865
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
91
Comarca
326
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
14.765
Comarca
19.442
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.891
Comarca
5.209
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
810
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
810
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
424
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
8
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
120
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
66
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
55
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
121
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
15
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
810
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
25
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
_
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
32
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
371
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
34
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
5
Comarca
294
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
109
Comarca
20.972
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
28
Comarca
2.701
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
45
Comarca
5.992
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
11
Comarca
1.354
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
193
Comarca
31.019
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,51
Comarca
1,33
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
43,1
Comarca
50,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
103
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
0,11
Comarca
22.630
Catalunya
3.823.878,74