Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Població (2017) 135
Superfície (km2) 13,48
Altitud (m) 560
Longitud (º) 1,077075
Latitud (º) 41,501531

En xifres

Omells de na Gaia, els

Codi
251543
Comarca
Urgell
Població
127
Superfície
13,48
Densitat
9,4
Altitud
560

Superfície (km²)

Municipi
13,48
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
9,4
Comarca
64,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
69
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
58
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
127
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
6
Comarca
5.791
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
87
Comarca
24.163
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
26
Comarca
5.777
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
1.545
Catalunya
250.143

Població

Municipi
127
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
2
Comarca
2.917
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
49
Comarca
12.706
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
15
Comarca
2.675
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
570
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
71
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
2.874
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
38
Comarca
11.457
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
11
Comarca
3.102
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
3
Comarca
975
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
56
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
120
Comarca
26.892
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
3
Comarca
2.668
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
4
Comarca
7.716
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
127
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
125
Comarca
30.160
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
7.116
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
127
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
71
Comarca
14.962
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
0
Comarca
3.906
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
71
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
54
Comarca
15.198
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
3.210
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
56
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
1
Comarca
699
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
6
Comarca
722
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
7
Comarca
1.421
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
10
Comarca
6.320
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
50
Comarca
80,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
142
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
136
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
0
Comarca
278
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
207
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
214
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
1
Comarca
421
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
114
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
1
Comarca
140
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
88
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
1
Comarca
228
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
529
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
437
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
112
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
417
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
529
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-3
Comarca
5.797
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-1,8
Comarca
17,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-5,97
Comarca
0,18
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
4,17
Comarca
16,91
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
143
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
123
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
131
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
87
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
..
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
144
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
61
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
51
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
10
Comarca
204
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
362
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
25,4
Comarca
20,9
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
31,7
Comarca
31,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
16,7
Comarca
23,5
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
26,2
Comarca
24,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
25.197
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
62,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
119
Comarca
24.658
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
83,2
Comarca
82
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
122
Comarca
24.633
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
60,7
Comarca
60,9
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
45,6
Comarca
48,8
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
125
Comarca
25.074
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
30
Comarca
8.994
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
26
Comarca
6.992
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
56
Comarca
15.986
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
60
Comarca
16.820
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
255
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
3.255
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
665
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
6.375
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
10.550
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
690
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
285
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
390
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.875
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
3.245
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
2.950
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
3.385
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.775
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.445
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
10.550
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
6
Comarca
1.291
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
46
Comarca
8.776
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
762,59
Comarca
864,14
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
25
Comarca
3.837
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
15
Comarca
3.788
Catalunya
775.829

Total

Municipi
40
Comarca
7.625
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
170,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
218,4
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1
Comarca
105,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,2
Comarca
990,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
123,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
4,5
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
0,2
Comarca
647,9
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
4,2
Comarca
961,7
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
4,5
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
60
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
121
Comarca
1.993
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
..
Comarca
4.444
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
181
Comarca
20.194
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
251
Comarca
30.729
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
15.127
Comarca
35.929
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
91
Comarca
327
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
14.765
Comarca
19.442
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.891
Comarca
5.209
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
810
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
810
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
424
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
8
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
120
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
66
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
55
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
121
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
15
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
810
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
25
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
..
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
..
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
..
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
51
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
383
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
34
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
5
Comarca
292
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
109
Comarca
20.972
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
28
Comarca
2.701
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
45
Comarca
5.992
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
11
Comarca
1.354
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
193
Comarca
31.019
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,28
Comarca
1,37
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
39,3
Comarca
44,6
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
101
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
0,09
Comarca
20.564,61
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions