Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Normes per a les piscines d'ús esportiu i recreatiu

Normes piscines

Piscines per a l’ús esportiu i recreatiu


  1. Es podrà desenvolupar la pràctica física i esportiva de modalitats i especialitats aquàtiques a piscines cobertes i descobertes prioritzant la pràctica individual en aquelles modalitats així practicades o col·lectives tot garantint les mesures de distanciament previstes en aquest document.
    Als efectes del present, quan la piscina es divideixi per carrils s’habilitarà un sistema d’accés i control que eviti l’acumulació de persones i que permeti el compliment de les mesures de distanciament establertes en el present.

  2. Es podran desenvolupar sessions i cursos per a la iniciació i aprenentatge, així com activitats aquàtiques, donant compliment als Criteris per a l’organització de les activitats esportives d’estiu per a menors de 18 anys i les mesures de distanciament de seguretat previstes en el present.

  3. En el cas de les zones de banys i piscines recreatives, els titulars de la instal·lació hauran d’ajustar l’aforament de persones per tal de garantir que es respecti la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2
    per persona.A les zones d’estança dels usuaris en piscines descobertes s’haurà de garantir una distància de 4m2 per persona.

Fora del vas de la piscina i en el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, serà obligatori l'ús de mascareta.

No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 metre en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual. En aquest sentit, s’haurà d’establir el sistema d’accés i control abans d’entrar a l’aigua que eviti l’acumulació de persones en el mateix vas de la piscina així com el temps d’estada a l’aigua i permeti garantir el compliment de les mesures de distanciament establertes en el present.